Yhdistys

Suomen Juustonvalmistajain Yhdistys ry on perustettu Lahdessa 21.10.1910 ja rekisteröity 9.10.1963. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

 Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on juustonvalmistuksen ja sen ammattitaidon edistäminen.
Tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee näyttelyjä, kilpailuja, kursseja, kokouksia ja retkeilyjä sekä kerää juustonvalmistusta koskevia tilasto- ym. tietoja ja julkaisee niitä.
Yhdistys voi myöntää avustuksia juustomeijerien ammatti- ja hallintohenkilöstölle juustoon liittyvien tietojen kartuttamiseksi kotimaassa ja ulkomailla. Lisäksi yhdistys voi myöntää apurahan tutkijoille, jotka ovat edistäneet tutkimuksillaan suomalaista juustonvalmistusta, sekä juustonvalmistukseen suuntautuneille, ansioituneille opiskelijoille.

Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä ja vapaajäsenet.
Vuoden 2022 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 247.

Miten jäseneksi

Jäseneksi ottamisesta päättää johtokunta. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kansalaisluottamusta nauttiva henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä juustonvalmistusta tai –kauppaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö tai toiminimen omistava yksityinen henkilö. Kunniajäseneksi voidaan kutsua sellainen henkilö, joka ansiokkaalla tavalla on myötävaikuttanut juustonvalmistuksen kehittämiseen tai yhdistyksen toimintaan.

Päätösvalta ja johtokunta

Yhdistyksen jäsenten päättämisvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen hallituksena on johtokunta, johon kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä, jotka yhdistyksen vuosikokous valitsee toimiinsa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhdistyksen johtokunta 2023
Varsinaiset jäsenet:
Anni Alakotila (puheenjohtaja)
Markku Liias (varapuheenjohtaja)
Jaana Jääskeläinen
Varajäsenet:
Veli-Matti Räty
Marko Naapuri
Timo Vilpponen

Yhdistyksen sihteerinä toimii Paula Virolainen