Vuoden Juustoteko

SJY:n johtokunta päätti ”Vuoden Juustoteko” palkinnon myöntämisestä ja teosta vastaavan henkilön tai tahon
palkitsemisesta ansiomitalilla ja stipendillä kokouksessaan 30.3.2006.
Palkitsemisen perusteet:
Teko kohdistuu suomalaisesta maidosta, Suomessa valmistettuun juustoon ja parantaa jollain tavoin sen kilpailukykyä.
Suoritus voi olla esimerkiksi juuston valmistuksen, markkinoinnin, tutkimuksen, tuotekehityksen, jatkojalostuksen,
ruoanlaitossa käytön, koulutuksen tms. piiristä. Vuoden juustoteko voi löytyä ja tulla huomioiduksi milloin tahansa
riippumatta siitä, milloin edellinen huomionosoitus on myönnetty. (Se ei siis ole mitenkään kalenterivuoteen sidottu.)
Perusteltuja ehdotuksia vuoden juustoteoksi voi tehdä kuka tahansa, milloin tahansa. Niitä ottavat vastaan yhdistyksen
johtokunnan jäsenet ja sihteeri”
.